Novedades

Tienda online

Próximamente disponderemos de tienda online

Próximamente

Dirección

Troia ibilbidea 14 - Pabellón 8
20115 Astigarraga (Gipuzkoa)

43°16’23.3” - 1°57’17.2”

Contacto

Miso, Tofu y otros

Shiro miso blanco

Hikari

20 Kg.

1Kg.

Miyasaka 1Kg.

Aka miso rojo

Hikari

20 Kg.

1Kg.

Miyasaka 1Kg.


Saikyo Miso dulce

2 Kg.
500 gr.

Akadashi Miso

1 Kg.

Hikari Mutenka Koji Miso

750 gr.

Hikari Miso

Shiro (blanco)
Aka (rojo) 400 gr.

Miko brand

Shiro (blanco)
Dashi 300 gr.

Hikari sopa miso

Tofu
Wakame 8 x 18,5 gr.

Sopa Miso individual

Miyasaka 12 x 7,5 gr.


S&B Sopa Miso

Aka
Shiro
Tofu
Tofu picante 3 x 10 gr.

Tofu Morinaga

Soft

Firme

Extra Firme 349 gr.

Tofu macerado (Yamauni)

Tofu frito en dados (congelado)

1Kg.

Tofu Frito

(Ajitsuke Inari) 40 pcs.

Ramen caldo "Suomi Shokunin"

1Kg.

Ramen Soup Paitan

1Kg.

Ramen Soup Shio Somi

1Kg.

Ramen Soup Miso Somi

2 Kg.

Ramen caldo miso vegano

4 Kg.

Ramen sopa individual

Soja 36 gr./70 uds.

Miso 45 gr./60 uds.

Troia ibilbidea 14 - Pabellón 8
20115 Astigarraga (Gipuzkoa)